K a r m a l o g i e 

Karmalogie
je nový obor, pomocí kterého lze poodhalit, kam směřovat profesně, ale i v osobním životě, kdy je pro nás vhodné učinit životní rozhodnutí, jak
předejít zdravotním problémům. Stačí naslouchat číslům.

Karmalogie
nám pomáhá pomocí čísel - narození svého, svých rodičů, partnerů, ukázat jakým směrem se vydat, jak se vyrovnat s životními situacemi. Vše je v dualitě,  akce a reakce, zákon příčiny a následku, což je přirozenost Vesmíru. Proto se nelze divit, že dříve či později každý z nás musí splatit svůj, případně rodový dluh - karma po rodičích, prarodičích.

Nesmíme zapomínat, že vše má rub a líc, což mají i karmická čísla 4-7-8-2-11-29, poučíme-li se z daných "životních úkolů" je nám nastavena ta vlídnější
tvář karmy.

Přicházíme na tento svět s tím, abychom si "odžili" svůj život - splnit svůj úkol, který jsme sami sobě dali, díky učení o karmě snáze pochopíme smysl svého
života, není to o tom, utíkat před problémy, ale porozumět a pochopit svou cestu. Snáze pochopíme důvody našich problematických situací, které jsme
prožili a budeme připraveni se vyvarovat situacím nadcházejícím.  Nikdy nám nejsou dány do života překážky, které nejsme schopni překonat....

Je na nás, zda využijeme tohoto daru čísel a na životní úkoly se připravíme a budeme pamatovat na zákonitost:

 

" Že jen a jen my, nikdo jiný nerozhoduje o našem životě,
vždy máme právo volby !"

 

Nic není náhoda - platí zde Vesmírný zákon, vše má pro nás určitý smysl, vše souvisí se vším, ani to, že čtete tyto řádky není náhoda, jste připraveni vykročit na cestu poznání...